Disclaimer en Privacyverklaring

Disclaimer


De op deze website getoonde informatie wordt door KWEKERIJ DE HORST met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
KWEKERIJ DE HORST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel KWEKERIJ DE HORST alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is KWEKERIJ DE HORST niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door KWEKERIJ DE HORST worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel KWEKERIJ DE HORST uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door KWEKERIJ DE HORST worden onderhouden wordt afgewezen.
Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

 

Privacyverklaring

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

KWEKERIJ DE HORST kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van KWEKERIJ DE HORST, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan KWEKERIJ DE HORST verstrekt.
KWEKERIJ DE HORST kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM KWEKERIJ DE HORST GEGEVENS NODIG HEEFT

KWEKERIJ DE HORST verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan KWEKERIJ DE HORST uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van groen- en aanverwante producten.

HOE LANG KWEKERIJ DE HORST GEGEVENS BEWAART

KWEKERIJ DE HORST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

KWEKERIJ DE HORST verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van KWEKERIJ DE HORST worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website.
KWEKERIJ DE HORST gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

KWEKERIJ DE HORST maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van KWEKERIJ DE HORST bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan KWEKERIJ DE HORST te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
KWEKERIJ DE HORST heeft hier geen invloed op.
KWEKERIJ DE HORST heeft Google geen toestemming gegeven om via KWEKERIJ DE HORST
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kwekerij.dehorst@home.nl.
KWEKERIJ DE HORST zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

KWEKERIJ DE HORST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KWEKERIJ DE HORST maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KWEKERIJ DE HORST
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met KWEKERIJ DE HORST via kwekerij.dehorst@home.nl.
WWW.KWEKERIJDEHORST.NL is een website van KWEKERIJ DE HORST.
KWEKERIJ DE HORST is als volgt te bereiken:
Postadres: Noord 3, 8424 PG Elsloo Fr
Vestigingsadres: Bûtenweg naast no.1, 8424 PR Elsloo Fr
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01084667
Telefoon: 0629 238303
E-mailadres: kwekerij.dehorst@home.nl