Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Bestellingen worden altijd buiten vorstperiodes uitgevoerd.

Alle prijzen zijn in euro’s, incl. 9% btw, tenzij anders vermeld. Wij behouden het recht voor de prijzen te wijzigen. Bij tekorten worden tijdens het seizoen extra planten ingekocht, ten gevolge hiervan kunnen de prijzen wijzigen, evenals bij afwijkende (pot-) maten.

Bestellingen worden maximaal 10 dagen gereserveerd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor uitval of slechte hergroei door het verkeerd aanwenden van de planten.

 

Klachten

 

Klachten over de kwaliteit van geleverde planten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de planten schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden.

 

Garantie

 

Op planten en bomen wordt een groeigarantie gegeven van 2 maanden na levering.

Mochten er binnen deze 2 maanden toch aangroei problemen voordoen, neem dan contact op met ons op.

Garantie op hergroei kunnen wij helaas niet altijd geven (zie geen garantie)

Mochten er problemen ontstaan bij de hergroei dan zijn wij altijd bereid om u te adviseren.

Wij proberen vanzelfsprekend soortecht te leveren. In het verkoopgedeelte van de kwekerij vindt u alleen goed doorwortelde en levensvatbare planten. Wanneer de fout van het niet hergroeien van planten bij ons ligt dan worden planten door ons vervangen.

 

Geen garantie


De garantie vervalt wanneer de kluit van met draadkluit geleverde bomen, struiken of planten is losgemaakt of verwijderd;

De garantie vervalt bij storende grondlagen of op verkeerde grondsoort aangeplante planten, etc.)

De garantie vervalt bij grond die in de wintermaanden te nat is geweest;
De garantie vervalt bij te diep geplante bomen: stam van de boom meer dan 5 cm in de grond;
De garantie vervalt bij slechte verzorging: te weinig of te veel water;
De garantie vervalt als er geknaagd of gekrabd is aan de boom door welk dier dan ook;
De garantie vervalt bij aanpassingen aan bomen - in welke vorm dan ook;
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door weersomstandigheden;
Beukenhaag en haagbeuk met blote wortel vallen niet onder de garantie.

 

Retourneren en annuleren

 

Levende en bederfelijke producten, zoals planten en haagplanten , zijn wettelijk uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Dit doen we niet uit onwil, maar omdat planten kwetsbare en bederfelijke producten zijn die het retourproces terug naar ons niet overleven. Bij terugkomst zou de plant moeten worden vernietigd, en dit is natuurlijk eeuwig zonde!

 

Betalingsvoorwaarden

 

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Bij het afhalen van een bestelling dient er gepind of contant te worden voldaan.

Bij postverzending van vaste planten en verzending per transporteur worden geen verdere kosten in rekening gebracht dan de verpakkings- en verzendkosten.

 

Emballage

 

Eventueel te gebruiken veenmanskisten worden tegen kostprijs in rekening gebracht en tegen een geringe huurprijs van € 0,25 per kist retour genomen, mits onbeschadigd.